Podane ceny s�? cenami orientacyjnymi i mog�?  ulec nieznacznym zmianom. W celu uzyskania bardziej precyzyjnego kosztorysu oraz uzyskania cen innych us??ug nie wymienionych na li??cie prosz�? o KONTAKT


Układanie glazury, terakoty o formacie ok. 25 x 25 cm   -   45 zł/m²

Układanie glazury, terakoty o większych formatach - 50 zł/m²

Układanie mozaiki - 100 z??/m²

Układanie gresu - 48 z??/m²

Montaż kamienia naturalnego - 45z?? - 75 z??/m²

Układanie płytek 10 x 10 cm - 65 z??/m²

Wykonanie cokołów - 9z??/mb

Układanie listew ceramicznych- 10 z??/mb

Układanie płytek klinikierowych - 60 z??/m²

Ok??adanie schodów p??ytkami - 60 z??/mb

Szlifowanie kraw�?dzi p??ytek(dwustronne) - 30z?? - 40 z??/mb

Mocowanie listwy naro??nej - 6 z??/mb

Wiercenie otworów w gresie - 10 z??/szt

Wiercenie otworów w glazurze - 5 z??/szt

Wyrównanie pod??o??a pod uk??adanie p??ytek - 20 z??/m²

Wype??nianie spoin fug�? epoksydow�? - 14 z??/m²

Impregnacja p??ytek - 4 z??/m²

Impregnacja spoin - 3z??/mb

Monta?? wanny - 150 z??/szt

Zabudowa wanny - 30 z??/mb

Monta?? brodzika i kabiny - 250 z??/szt

Monta?? umywalki - 70 z??/szt

Monta?? kompaktu WC - 70 z??/szt

Monta?? armatury - 50 z??/szt

Instalacja hydrauliczna - 120 z??/punkt

Instalacja elektryczna - 40 z??/punkt

Sufity podwieszane - 55z??/m²

Klejenie p??yt K-G do ??cian - 18 z??/m²

Scianki dzia??owe z p??yt K-G - 50 z??/m²

Zak??adanie naro??ników aluminowych - 7 z??/mb

Docieplanie poddasza wraz z zabudow�? - 30z?? - 45z??/m²

Monta?? deski trójwarstwowej - 25z??/m2 

Monta?? paneli pod??ogowych - 16 z??/m2

Malowanie dwukrotne farb�? akrylow�? - 7 z??/m²

Tapetowanie - 15 z??/m²

G??adzie gipsowe - 16 z??/m²

Monta?? drzwi wew. - 100 z??/szt

Monta?? drzwi zew. - 200 z??/szt